Integritetspolicy

Webbutik på RaksiTuote hemsida www.raksituote.se FO-nummer 2594757-5 hos Finland behandlar personuppgifter som lämnas av kunden som uppfyller och bekräftar användarvillkoren, behandlingen av elektroniska beställningar och leveranser samt nödvändig kommunikation inom den tid som krävs av lag.

Raksituote värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Allmänna bestämmelser 

1. Den personuppgiftsansvarige som följer GDPR-förordningen (hädanefter "förordningen") är RaksiTuote, Business ID 2594757-5, i Juuka (nedan kallad "registratorn")

2. Kontrollantens kontaktuppgifter är: Kontaktuppgifter

3. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källa till personlig information

1. Den personuppgiftsansvarige ska behandla personuppgifter som erhållits med kundens samtycke och som samlats in enligt överenskommelse för att erhålla och fullgöra en elektronisk beställning i nätbutiken.

2. Den registeransvarige ska endast behandla kundidentifikation och kontaktuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra köpeavtalet

3. Den personuppgiftsansvarige ska behandla personuppgifter för överföring och redovisningsändamål och för överföring av nödvändig information från parterna under den tid som krävs enligt lag. Personlig information kommer inte att avslöjas eller överföras till andra länder. 

Syfte med databehandling

Den personuppgiftsansvarige behandlar Kundens personuppgifter för följande ändamål:

1. Elektronisk beställning skapad av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

2. Följa lagar och förordningar som härrör från avtalsförhållandet mellan kunden och registratorn;

3. Personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra köpeavtalet. Avtalet kan inte ingås utan personlig information.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

1. Den personuppgiftsansvarige ska lagra personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan den registeransvarige och kunden och i tre år efter det att avtalsförhållandet upphört;

2. Den registeransvarige ska radera alla personuppgifter efter den period som krävs för att bevara personuppgifter.

Mottagare och behandlare av personuppgifter

Tredje parter som behandlar kundens personuppgifter är underleverantörer till registratorn. Dessa underleverantörers tjänster är nödvändiga för genomförandet av avtalet om anskaffning och behandling av den elektroniska beställningen i avtalet mellan Registraren och Kunden.

Controllerns underleverantörer är:

Webnode AG (e-handelssystem);

Transportföretag;

Google Analytics (webbplatsanalys);

Paytrail Finland

Kundrättigheter

Enligt dekretet har kunden rätt att:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten att få personuppgifter rättade

3. rätten att få personuppgifter raderade;

4. rätten att invända mot behandling av personuppgifter;

5. Rätten till dataportabilitet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post via kontaktuppgifter

7. Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstanke om överträdelse av förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Den personuppgiftsansvarige åtar sig att vidta alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifter.

2. Den registeransvarige har vidtagit tekniska försiktighetsåtgärder för att säkra datalagringsanläggningarna, i synnerhet genom att säkra åtkomst till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och underhålla datorerna regelbundet.

Slutbestämmelser

1. Genom att göra en elektronisk beställning på webbplatsen raksituote.fi försäkrar kunden att han är medveten om alla villkor för skydd av personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. Kunden godkänner dessa regler genom att markera kryssrutan på beställningsformuläret;

3. Registratorn kan uppdatera dessa regler när som helst. En ny, uppdaterad version måste publiceras på denna webbplats.

Cookiepolicyer

Uppdaterad: 2021-11-11

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som lagras på en användares enhet av en webbläsare. Cookies ställs endast in på användarens terminal med den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade kakan kan senare läsa och använda kakan. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer och kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies.

Användningen av cookies är att öka effektiviteten i analys, marknadsföring och kommunikation. Cookies delas in i undergrupper: funktionella cookies, produktutveckling och affärsrapportering, annonsrapportering och annonsinriktning.

Det finns några tredjepartsverktyg eller plugin-program som krävs för att tjänsten ska fungera. Exempel på sådana verktyg inkluderar inbäddning av sociala medier eller videotjänster på sajter, eller möjligheter att dela och gilla sociala medier. Dessutom kan sådana plugin-program från tredje part samla in information om användare av onlinetjänster, till exempel för att rekommendera innehåll eller spåra trafik.

Om du vill kan du förhindra din webbläsare från att använda cookies, radera lagrade cookies eller begära meddelande om nya cookies från din webbläsare. Instruktioner om hur du tar bort cookies finns på: https://www.aboutcookies.org/ Blockering eller radering av cookies kan störa vissa av funktionerna på vår webbplats.

Du kan läsa mer om cookies och finska cookiekrav på Kommunikationsverkets webbplats https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera cookiepolicyn, till exempel på grund av service utveckling eller tvingande lagstiftning.

Cookies som används på webbplatsen: 

produktutveckling och affärsrapportering: 

Google Analytics

Detta gör att vi kan analysera vår webbplatstrafik och förbättra prestandan på vår webbplats, funktionaliteten för vårt besök. Informationen hjälper oss att förstå hur vår webbplats används och gör att vi kan förbättra användarupplevelsen av vår webbplats och skräddarsy lämpliga tjänster för att möta dina behov.

Hotjar

Med hjälp av Hotjar-verktyget visualiserar vi användarnas rörelser på en webbsida. Vi får till exempel information om huruvida användare lägger märke till länkar och knappar eller läser dem till slutet av sidan. Vi kan också göra frågor med Hotjar. Med hjälp av beteendedata kan vi utveckla tjänster på ett användarorienterat sätt.

Google Optimize

Med Google Optimize-verktyget kan vi visa webbsideskonverteringar för olika besökare, för att förbättra webbsidan.

Annonsrapportering och inriktning: 

Facebook pixel

Facebook Inc.s Facebook Pixel-cookie tillåter oss att rikta Facebook-annonsering till användare som besöker vår webbplats och spåra reklamresultat. Raksituote själv kan dock inte identifiera de användare som har besökt sidan. Läs mer om Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.

Google remarketing

Vi använder Googles remarketingcookies. Detta gör att vi kan visa riktade bannerannonser för webbplatsbesökare när de surfar på andra webbplatser.

Lagringsperioder för marknadsföringscookies är tredje parters ansvar i enlighet med deras egen integritetspolicy. 

Samhällsanslutningar 

Vi använder sociala tillägg på våra webbplatser, det vill säga tredjeparts community-plugins. De låter dig se innehåll från webbplatser som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.

Sociala plugin-program laddas ner från leverantörerna av sociala medietjänsters egna servrar. För närvarande kommer dina val av cookies inte att påverka din communitys cookiepolicy. Plug-ins kan ställa in sina egna cookies enligt sina egna principer och använda cookies för att samla in information om användare.

Google Signal

Google Signal samlar in data över flera enheter från webbplatser om Google-användare som har aktiverat anpassad annonsering på sina Google-konton. Detta gör att vi kan samla in anonym information om användarnas köpvägar över flera enheter och få en mer heltäckande bild av effektiviteten av annonsering på olika enheter.

google-site-verification: googlea52e8ec18b28cc3f.html